Otto Gleichmann
Otto Gleichmann

Aug 21 – Sep 18, 1955